Furioso Music
Contacteer ons
Terug naar de startpagina

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Furioso Music gcv
Meensesteenweg 385 bus 1.1
8501 Bissegem

BTW BE0704.693.122

Contact: info@furiosomusic.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Furioso Music, met maatschappelijke zetel te Bissegem, Meensesteenweg 385 bus 1.1, (hierna 'Furioso Music' genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Furioso Music of via e-mail houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Furioso Music aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Furioso Music niet. Furioso Music is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Furioso Music is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Furioso Music. Furioso Music kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de keuze uit volgende betaalwijzen:

  • Bancontact (via betaalprovider MultiSafepay)
  • door overschrijving op ons rekeningnummer

Furioso Music is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Furioso Music.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Furioso Music was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Furioso Music.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Furioso Music te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De wet "verkoop op afstand" voorziet het recht op ontbinding van de verkoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop, te rekenen van de dag na de levering aan de Klant. De Klant kan dus gebruik maken van het herroepingsrecht. Het aangekochte product kan compleet en ongebruikt geruild of geretourneerd worden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking (voor zover mogelijk). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruilen of retourneren in aanmerking.

Voordat een artikel wordt teruggezonden moet u in het bezit zijn van een retournummer. Gelieve ons hiervoor te contacteren per e-mail op info@furiosomusic.com.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor rekening van de Klant. De artikelen moeten in een even stevige verpakking verstuurd worden zodat deze ongeschonden bij ons aankomen. Gebruik liefst de verpakking waarin wij het product naar u verstuurd hebben.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Furioso Music is bereikbaar via e-mail op info@furiosomusic.com of telefonisch op +32 56 96 07 86.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Furioso Music. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Furioso Music kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Terug naar de startpagina